Strona główna | Terminy sesji
 

OBOWIĄZUJĄCE TERMINY
zaliczenia semestru zimowego i wpisu na semestr letni
w roku akademickim 2009/2010:

 

do    20 stycznia:

  • składanie podań z prośbą o wznowienie studiów (należy dowiedzieć się w dziekanacie o decyzję Dziekana)  

26  stycznia:     EGZAMIN  REAKTYWACYJNY (godz.10.00)

 

 

do   28 stycznia:

 

  • składanie podań o wpis na semestr po urlopie dziekańskim,
  • składanie podań o udzielenie /przedłużenie urlopu dziekańskiego (niezwiązanego z brakiem zaliczenia semestru zimowego);


do 17 lutego :

  • składanie podań o ewentualne umorzenie (rozłożenie na raty) opłat za powtarzanie kursów;


do    25 lutego:

  • składanie dowodu opłaty czesnego za semestr letni (studenci studiów  niestacjonarnych)

UWAGI:

  1. Termin składania indeksów upływający 17 lutego jest terminem obowiązującym wszystkich studentów, co oznacza, że indeksy należy złożyć w dziekanacie niezależnie od indywidualnych postępów w nauce.
  2. Termin składania indeksów upływający 17 lutego  jest terminem ostatecznym - po tym terminie indeksy nie będą przyjmowane, a studenci, którzy nie rozliczyli semestru zimowego  nie będą mieli możliwości uczestniczenia w zajęciach semestru letniego.
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty